TAFELRELATIES

TAFELRELATIES

Deze tafel is de uitkomst van een onderzoek naar de manier waarop twee mensen
zich ten opzichte van elkaar kunnen en willen verhouden als ze samen aan tafel zitten.
De tafel weerspiegelt tegelijk ieders eigen persoonlijkheid en de relatie tussen
de twee mensen aan de tafel.

Dit onderzoek maakt deel uit van mijn afstudeerproject op Artez.

 

Isabel Friederichs | Interieurarchitect